instantreality forum
news: Welcome to the instantreality forums!
 
*
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
September 24, 2017, 02:20:56 am


Login with username, password and session length


Pages: [1] 2 3 ... 10
 1 
 on: December 15, 2016, 07:07:01 pm 
Started by mak - Last post by mak
but another version converted by Instant Reality converter (VRML to X3DOM):

*******************************************************

<!DOCTYPE html>

  <head>
    <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://www.x3dom.org/x3dom/release/x3dom.css'>
    <script type='text/javascript' src='http://www.x3dom.org/x3dom/release/x3dom.js'></script>
  </head>
  <body>
    <x3d id='someUniqueId' showStat='false' showLog='false' x='0px' y='0px' width='400px' height='400px'>
      <scene DEF='scene'>
        <viewpoint orientation='0 1 0 -0.5' position='-6 0 10'></viewpoint>
        <navigationInfo headlight='false'></navigationInfo>
        <transform translation='-2.5 0 0'>
          <shape DEF='Sciana'>
            <appearance>
              <material diffuseColor='1 1 0'></material>
            </appearance>
            <box size='5 5 0.1'></box>
          </shape>
        </transform>
        <transform rotation='0 1 0 -1.57' translation='0 0 2.5'>
          <shape USE='Sciana'></shape>
        </transform>
        <transform rotation='1 0 0 1.57' translation='-2.5 -2.5 2.5'>
          <shape USE='Sciana'></shape>
        </transform>
        <transform translation='-2 2 2'>
          <shape>
            <appearance>
              <material emissiveColor='0 0 1'></material>
            </appearance>
            <cone bottomRadius='0.5' height='1'></cone>
          </shape>
          <touchSensor DEF='Wlacznik'></touchSensor>
          <pointLight DEF='Swiatlo' on='false'></pointLight>
        </transform>
        <script DEF='turnonlight'>
          <field accessType='inputOnly' name='lightswitch' type='SFTime'></field>
          <field accessType='outputOnly' name='on' type='SFBool'></field>
          <field accessType='initializeOnly' name='onoroff' type='SFBool' value='false'></field><![CDATA[javascript:
      function lightswitch(){
         if (onoroff==true) {
         onoroff=false;
         on=false; }
         else{
         onoroff=true;
         on=true;}
      }]]>
        </script>
        <ROUTE fromNode='Wlacznik' fromField='touchTime' toNode='turnonlight' toField='lightswitch'></ROUTE>
        <ROUTE fromNode='turnonlight' fromField='on' toNode='Swiatlo' toField='set_on'></ROUTE>
      </scene>
    </x3d>
  </body>
</html>


*******************************************************


does not work.what is wrong in above code?


Thank You

Mak


 2 
 on: December 15, 2016, 07:03:01 pm 
Started by mak - Last post by mak
I did it like that:

**********************************************

<html>
   <head>
    <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content="IE=edge"/>
     <title>OnOff</title>
     <script type='text/javascript' src='http://www.x3dom.org/download/x3dom.js'></script>
     <link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://www.x3dom.org/download/x3dom.css'>

<script>
     function switcher()
     {
        if(document.getElementById("pl").getAttribute('on')=="false")
           document.getElementById("pl").setAttribute('on', 'true');
        else
           document.getElementById("pl").setAttribute('on', 'false');
     }
</script>

 
   </head>
   <body>

<x3d width='500px' height='500px'>
      
<scene>

<transform translation='-2 2 2' rotation='1 0 0 0'>

 
<shape onclick="switcher();">
   <appearance>
     <material emissiveColor='0 0 1'></material>
   </appearance>
<cone height='1' bottomRadius='0.5'></cone>     
  </shape>

<PointLight  id='pl' on='false'></PointLight>

      </transform>


<Viewpoint position='-6,0,12' orientation='0,1,0,-0.5'></Viewpoint>
<NavigationInfo headlight='false'  type='none'></NavigationInfo>

<Transform translation='-2.5 0 0'>
  <Shape DEF='Sciana'>
      <Appearance>
         <Material diffuseColor='1 1 0'></Material>
      </Appearance>                 
         <Box size='5 5 0.1'></Box>
</Shape>
</Transform>

<Transform translation='0 0 2.5' rotation='0 1 0 -1.57'>
  <Shape USE='Sciana'></Shape>
</Transform>

<Transform translation='-2.5 -2.5 2.5' rotation='1 0 0 1.57'>
  <Shape USE='Sciana'></Shape>
</Transform> 


</scene>
</x3d>
   
</body>
</html>

*****************************************************


is working 3 
 on: December 04, 2016, 01:25:59 pm 
Started by neiderer - Last post by neiderer
Anyone have time/help converting a X3D script for .xhtml viewing in 
a web browser, say Mozilla Ff?

I can provide the X3D (works fine in BS Contact, Xj3D, ...)  I am not
yet comfortable with HTML/XHTML event model :-(

I can provide code.

Thank you!

Andrew M. Neiderer
andrew.m.neiderer@gmail.com

 4 
 on: November 28, 2016, 11:38:42 pm 
Started by linuxRiemann - Last post by linuxRiemann
Hello , I'm trying to change pitch of an audio clip node:

<Sound>
   <AudioClip  DEF='aclip' loop='false'   pitch='1'  url='"frase.wav"' />   </Sound>

<ROUTE fromNode='TouchSensor' fromField='touchTime' toNode="aclip" toField="set_startTime"/>
This code allow me to start the clip for first time.
I need to rewind the clip after the first time it plays in full,then change the pitch  dynamically, this for n times.
Note: i can't loop "true" because if i do i can't change the pitch because isactive field became true.
Could someone help me??

 5 
 on: November 24, 2016, 06:42:48 pm 
Started by mak - Last post by mak
Hello,Trying hard, but ... no results ...

Can somebody help me to convert this VRML file into X3D?


Old VRML file:

*********************************************************

#VRML V2.0 utf8


Viewpoint { position -6 0 10
       orientation 0 1 0 -0.5 }

NavigationInfo { headlight FALSE }

Transform {
 translation -2.5 0 0
 children [
   DEF Wall Shape {
      appearance Appearance {
               material Material {
                     diffuseColor 1 1 0 }
                       }
         geometry Box {size 5 5 0.1}
         }
         ]
    }
Transform {
  translation 0 0 2.5
  rotation 0 1 0 -1.57
  children [ USE Wall ]
}

Transform {
  translation -2.5 -2.5 2.5
  rotation 1 0 0 1.57
  children [ USE Wall ]
}

Transform {
translation -2 2 2
rotation 1 0 0 0
 children [
   Shape { appearance Appearance { material Material { emissiveColor 0 0 1}}
      geometry Cone {height 1
                bottomRadius 0.5}
         }
   DEF Button TouchSensor {}
   DEF Light PointLight {on FALSE}
   ]
}

DEF turnonlight Script{
   eventIn SFTime lightswitch
   eventOut SFBool on
   field SFBool onoroff  FALSE
   url "vrmlscript:
      function lightswitch(){
         if (onoroff==true) {
         onoroff=false;
         on=false; }
         else{
         onoroff=true;
         on=true;}
      }" }

ROUTE Button.touchTime TO turnonlight.lightswitch
ROUTE turnonlight.on TO Light.on


***********************************************************


Thank You


Mak

 6 
 on: November 23, 2016, 06:06:39 am 
Started by Hackidopobraniax - Last post by Hackidopobraniax
Counter Strike Global Offensive - kontynuacja najpopularniejszej strzelanki, która wh cs go została wydana w sierpniu 2012 roku, siedem lat po premierze. Counter Strike GLobal Offensive aimhack cs go gra. Gra multiplayer typu FPS, zawierająca kilka znanych wszystkim klasycznych map, pochodzących z poprzedniej wersji gry. Zawiera nowoczesny system, pozwalający na dobór przeciwników, odpowiadających naszym umiejętnościom. Program jest niewykrywalny, zawiera najważniejsze funkcje, ułatwiające grę. Używanie funkcji 1 Hit 1 Kill większa szanse bana, dlatego zalecamy nie używania jej na publicznych serwerach. Program zawiera bramkę proxy automatyczną, wzbogaconą o anty-ban system. Standardowo, baza danych chroniącego nas Proxy została uzupełniona w dodatkowe adresy IP, pozyskane z całego świata. Zainstalowany został również aplet odpowiedzialny za aktualizacje. Aby sprawdzić, czy posiadamy aktualną wersję oprogramowania wystarczy kliknąć przycisk „Update”. Instrukcja użytkowania aplikacji sprowadza się jedynie do pobierania i wypakowania CS GO Hack Wallhack/AimBotz naszego serwera z linku dołączonego na dole strony. Obowiązuje zakaz odsprzedaży i udostępniania programu na innych stronach bez zgody autorów.

 7 
 on: November 22, 2016, 01:42:18 pm 
Started by TKDPorfiri - Last post by TKDPorfiri
Good info, With thanks.

Here is my web site: warehouse voucher codes (speaking of)

 8 
 on: November 11, 2016, 12:01:49 am 
Started by mcmenende - Last post by mcmenende
Hi!

When using aopt to convert .x3d to .html I'm getting this error

Call writeHTML 1 param
ERROR - Cannot open file
ERROR: exit on error in writeHTML

Any ideas?

Thanks

 9 
 on: October 22, 2016, 11:05:17 am 
Started by rimue - Last post by whamscalene424
We have a flystick and want to use it for navigation. With the current config (PointingNavigator and routed translation from stick) it is possible to zoom in and out. But I want to move in every direction.

I also want to know because I'm also trying to figure this out.

 10 
 on: October 19, 2016, 03:36:15 pm 
Started by prenner - Last post by prenner
Hi everyone,

we are planning to upgrade our machines to Ubuntu 16.04 LTS.
Is there a schedule for deploying InstantReality for this version?

Cheers,
Patrick

Pages: [1] 2 3 ... 10
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines